Stiftelsen Petersenska Hemmet

Ansökningsblankett


Ansökan sker via vårt digitala system som du når via länken https://apply.se/sph


För att din ansökan ska beaktas ska följande kriterier vara uppfyllda

  • ansökan ska vara komplett ifylld
  • kvinnlig studerande
  • högst 40 år
  • heltidsstudier som ska vara yrkesinriktade och fleråriga
  • mer än hälften av utbildningstiden ska vara avlsutad
  • en personlig redogörelse , beskriv hur ett stipendium  skall användas  och redovisa en budget.


Ansökningstid samt beslut om stipendium


Ansökningstiden är under två perioder. Den första perioden omfattar tiden 1 mars t.o.m. 15 april kl 23.59.. Den andra perioden omfattar tiden 15 september  t.o.m. 30 oktober kl 23.59.    De som får stipendium underrättas i samband med att utbetalning under juni respektive december månad. De som inte underrättas har inte fått ansökan beviljad.


Välkommen med din ansökan.


       

Personuppgiftsbehandling

Stiftelsen Petersenska  Hemmet  är en avkastningstiftelse som årligen delar ut utbildningsstipendier till  kvinnor till och med 40 år. Stiftelsen   behandlar sökandens  personuppgifter vid fullgörandet av sitt stadgeåtagande.  Efter   ansökningstidens slut och utvärderandet av inkomna ansökningar raderas de ansökningar för vilka stipendier inte  godkänts. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen( ( EU) 2016/679 ). Beviljade ansökningar behålls i enlighet med överordnade regelverk. Stiftelsen anlitar  två personuppgiftsbiträden, Zapote Conslting AB och SEB vid fullgörandet av sin uppgift. Stiftelsen lämnar ej ut uppgifter om sökanden till andra. Om i ansökan har lämnats s.k.särskilda kategorier av personuppgifter* samtycker sökanden härmed genom insändandet av ansökan till att stiftelsen behandlar dessa uppgifter för ändamål som angivits ovan.


*Uppgifter  om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter biometriska uppgifter för  entydig identifikation  eller uppgift om hälsa ,sexualliv eller sexuell läggning."Nybygget" i början av 1900-talet med några av eleverna utanför.

Copyright 2015 Stiftelsen Petersenska Hemmet | Design Wijk