Stiftelsen Petersenska Hemmet

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.Stiftelsen Petersenska Hemmet har till ändamål att genom utdelande av stipendier sörja för utbildning av kvinnliga studerande.


Stiftelsen  Petersenska Hemmet delar två gånger per år ut stipendier till kvinnliga heltidsstuderande som är högst 40 år. Stipendierna kan avse utbildningar av många slag-inte minst konstnärliga. Studierna skall vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Utbildningen skall vara flerårig och hälften av utbildningstiden ska vara avslutad. Stor vikt läggs vid visat behov av stöd för att bedriva och slutföra studierna. Förstklassiga studieresultat är inte avgörande vid bedömning av ansökan.


Styrelsen tolkar stadgarna med hänsyn till dagens utbildningskrav att sökanden ska ha avslutad gymnasieutbildning. Vidare är det i donators anda att de som erhåller stipendium från stiftelsen ska, förutom att de studerar, ha beaktansvärda skäl. Företräde skall således ges till studerande som har försöjningsbörda eller har ökade levnadsomkostnader av särskilda anledningar, exempelvis resekostnader, extra kostsamma studier, byte av yrkesinriktning eller av andra ömmande skäl.


Copyright 2015 Stiftelsen Petersenska Hemmet | Design Wijk