Om stiftelsen

Stiftelsen Petersenska Hemmet

Ändamål

 

Stiftelsen Petersenska Hemmet har till ändamål att genom utdelande av stipendier sörja för utbildning av kvinnliga studerande.

 

 

Villkor

 

Stipendium kan utdelas till kvinnlig studerande med avslutad grundutbildning. Högst 40 år. Heltidsstudier, Studierna ska vara yrkesinriktade och ge fullgod kompetens inom yrket. Utbildningen ska vara flerårig och mer än hälften av utbildningstiden ska vara avslutad.

 

Tidpunkter

Stiftelsen Petersenska Hemmet har för närvarande två ansökningsperioder om året. Den första perioden omfattar tiden 1 mars t o m 15 april och den andra perioden omfattar tiden 15 september – 30 oktober. Utbetalning av beviljade medel kommer att ske under juni och december.

 

Johannesdals Gård, det första elevhemmet

Copyright 2015 Stiftelsen Petersenska Hemmet | Design Wijk